Joke Hultink | Praktijk voor creatieve therapie en coaching

Informatie voor verwijzers

Misschien zoekt u aanvulling op bestaande behandeling of scholing en wilt u gebruik maken de diensten die ik in mijn praktijk bied. Ik werk graag samen met uw organisatie. Misschien is dat een school, uw eigen praktijk, uw bedrijf of uw instelling. Neem gerust contact op voor mogelijkheden. Ik denk graag met u mee.

In de jarenlange ervaring die ik heb  in ouderenzorg, GGZ en verslavingszorg was en is het gebruikelijk multidisciplinair te overleggen. Daaraan heb ik bijgedragen en ik schat dat op waarde. Twee weten meer dan één immers. Multidisciplinair werken vereist een methodisch systematische aanpak met een rapportage -gericht op doelbereiking- die daarop aansluit. Ik ben daarin zeer ervaren en een pleitbezorger van professionele samenwerking waarin ik me houd aan gemaakte afspraken.

Informatie voor het onderwijs

Heeft u leerlingen die vastlopen in het onderwijs vanwege persoonlijke omstandigheden?

Het kan zijn dat uw leerling angstig of teruggetrokken gedrag vertoont en dat dit tot problemen leidt. Als het lastig is voor hem of haar om gevoelens en emotie onder woorden te brenge kan beeldende therapie in een vertrouwde omgeving helpend zijn en zelfvertrouwen doen toenemen.

Voor instellingen in zorg en welzijn en particuliere praktijken

Het kan een goede aanvulling zijn om beeldend werken toe te voegen aan de behandeling en/of begeleiding wanneer de behandeling of hulpverlening stagneert of trager resultaat oplevert dan u zou verwachten. Het kan zijn dat het beeldend werken als toevoeging de behandeling versnelt. 

Voor bedrijven

Heeft u een medewerker die vastloopt of zich wil ontwikkelen? Wist u dat met creatieve coaching -waarin gewerkt wordt met beeldende technieken- een doorbraak kan worden bereikt? Soms hebben mensen niet genoeg aan woorden. Met beeldtaal kan vaak meer worden uitgedrukt. Het gebruiken van beeldtaal kan een basis leggen voor het hervinden van eigen doelen. 

Heeft deze pagina uw interesse gewekt? Neem gerust contact op voor meer informatie.