Wat is creatieve therapie beeldend?

Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen, die bijvoorbeeld zijn ontstaan door een ingrijpende levensgebeurtenis, een negatief zelfbeeld, emotionele problemen door een verlieservaring of een burn-out. Ook kan het ondersteuning bieden in het dementeringsproces of bij ADHD. Je wordt soms met verschillende gevoelens geconfronteerd waaronder verdriet en onmacht of boosheid. Het is niet altijd gemakkelijk om deze gevoelens onder woorden te brengen. Het uiten via beeldende middelen kan een ingang bieden en een proces in gang zetten. Je hoeft niet altijd ervaring te hebben met beeldend werken. Afhankelijk van de hulpvraag die je hebt zoeken we naar de werkmethodiek die het beste past.

Met beeldend werken kun je de eigen belevingswereld beter leren kennen door gebruik te maken van materiaal, vormgeving en thematiek. We werken methodisch met gerichte interventies met beeldende materialen gereedschappen en technieken. Tijdens het proces doe je zintuigelijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Het bijzondere van de beeldende therapie is dat na afloop van een fase het werkstuk concreet is. Dat kan je vasthouden, loslaten of er enkel naar kijken. Veel mensen ervaren het beeldend werken als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het kan je ook confronteren met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilig situatie. Het is zoals we dat noemen ‘een ervaringsgerichte’ therapie.

Deze therapie is erop gericht om problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Hierbij staat het welbevinden voorop.

De creatieve procestheorie is verbonden aan enerzijds de ontwikkelings-psychologische analyse en anderzijds aan het vormgeven met materialen. De ervaringen die het spelen met materialen en thema’s kunnen bieden zijn een belangrijk therapeutisch middel. Het creatief ontdekkingsproces vormt het belangrijkste punt van aandacht. Het gaat niet zozeer om het product als wel om de wijze waarop het tot stand komt. Het gaat dus meer om het proces en het ervaren en veel minder om het eindresultaat. Het is dus niet nodig om goed te kunnen tekenen of schilderen.